Text

NOVOJ KOLEKCIJI se pridružuju studenti iz Novog Sada!

novakolekcija:

Na naše veliko zadovoljstvo Novoj kolekciji se priključilo 17 studenata iz Novog Sada i mentor Ljubomir Vucinic! Radionice za novosadske studente biće održane u prostorijama Muzeja savremene umetnosti Vojvodine 22. i 23. marta, od 13 do 15h. 

Photo
decaknabaterije:

shhhhhh

MFA student Vukašin Šoć

decaknabaterije:

shhhhhh

MFA student Vukašin Šoć

(Source: decaknabaterije)

Photoset

Hi Tech DRAWINGS 2009

Ljubomir Vučinić

Photoset

Cultural Center of Novi Sad Jun 2013 

Photoset

Academy of Arts Novi Sad 2012/13

Photoset

Academy of Arts Novi Sad 2012/13

Link

MFA student Vukašin Šoć

Photo
Imaginative & Innovative new  semester 

Imaginative & Innovative new  semester 

Photoset

Drawing exercise TimeLINE

line -typography 

Academy of Arts Novi Sad

Optional drawing program Program o liniji

Professor Ljubomir Vučinić

December 2012 

Photoset

Academy of Arts Novi Sad

Optional drawing program Program o liniji

Exercise TimeLINE 2000/MM … 13+MM 

Photoset

TimeLINE MM/2000 … 13+MM

exercise line - typography  

Photoset

TimeLINE 2000/MM … 13+MM

Photoset

Kristina Oparušić, student master studija slikarstva

Glass drawings

Stakleni crtezi su nastali iz procesa istrazivanja u crtezu, liniji, kao i istrazivanju i eksperimentisanju sa različitim vrstama materijala koji nisu tipični pri izradi klasičnog tipa crteža. Specifičnosti ovih radova su njihova interakcija sa prostorom u pogledu trodimenzionalnosti, kao i korespodencije sa svetlom. Naime, s obzirom na transparentnost radova i same forme od kojih su sačinjeni (žica, staklo, lak), oni u svoj prostor kompozicije prihvataju i linije i površine nastale uticajem svetlosti. To znači da se crtež sastoji od jednog, materijalnog dela stalnog oblika, kao i drugog dela, neopipljivog i nestalnog, sačinjenog od senki materijalnih formi. Ovaj, drugi sloj crteža, menja svoj oblik i karakteristike u zavisnosti od intenziteta  i osobina svetlosti, i samim tim, menja i izgled same kompozicije u celini.

Photoset

Drawing Class 

Academy of Arts Novi Sad

optional drawing program

Photoset

IN Line